Designteamet

Vi har sökt personer till ett designteam för att stötta piloterna i projektet. Vi vill att projektet ska sprida kunskap brett och av det skälet ville vi att teamet ska utgöras av personer från olika byråer.

Intresset har varit större än vi vågade hoppas och bland många utmärkta sökande är nu designteamet tillsatt. Urvalet till teamet har skett i flera steg och vi har utgått från piloternas behov samt gruppdynamik och erfarenheter hos de som velat delta i teamet.

Designteamet består av följande personer:

  • Kajsa Sundesson, Ocean observations
  • Sofia Josephson, Savvy Design Collaborative
  • Souzan Youssouf, Usify
  • David Relan, Itch
  • Hanna Markgren, Designit
  • Karin Lycke, Expedition Mondial

De första piloterna kommer att rulla igång med sitt arbete i juni men designstödet kopplas på efter sommaren i de flesta fall.

Har du frågor?

Har du frågor om projektet? Kontakta Tomas Edman, Experio lab Sverige, tomas.edman@regionvarmland.se, 072-5188405 eller Eva-Karin Anderman, projektledarenarmare@gmail.com, 0733-350966.