Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

Tensta Vårdcentral – Kunskapsdelning verksamhet och medborgare

Tensta som område har en bred blandning av nationella och kulturella bakgrunder och förmågan hos patienterna, både när det gäller kunskap om kropp och hälsa och vad man som patient kan göra för att förebygga ohälsa, varierar stort. Vi vill förstå hur en resa genom vårt system ser ut om du precis har kommit till Sverige, inte förstår svenska (eller engelska), saknar personnummer och nätverk samt de digitala förutsättningarna som krävs för att få mer kunskap om hälsa och sjukvård. Vi vill följa våra patienter och deras utmaningar, behov, frustration och önskningar i en resa genom vårt eget vårdsystem.

Parallellt med att vi gör denna resa tillsammans med våra användare tror vi att våra medarbetare kommer att få ytterligare förståelse för hur det ser ut för våra patienter idag, vilka kritiska situationer som kan uppkomma och hur vi kan forma en framtida vårdcentral där kunskap når alla och där en jämlik vård är självklar för alla.