Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

Region Västernorrland – Patientresan, Perinatal psykisk ohälsa

Kvinnor och män med känd psykisk ohälsa som är gravida eller precis förlöst ett barn har behov som inte tillfredsställs tillräckligt bra. Det kan göra stor skillnad om man under patientresan sätter fokus och utgår ifrån patientens behov, och utformar tjänsterna ifrån dem, istället för att respektive avdelning gör punktinsatser från sina respektive kompetensområden.

Region Västernorrland vill hitta en samverkansform inom Region Västernorrlands interna gränser i första hand, där psykiatrin och kvinnokliniken samverkar och organiserar sig för att stötta. Projektnamnet är ”Patientresan, Perinatal psykisk ohälsa”.

Det är viktigt att patienter, brukare och anhöriga är med i processen. De kommer djupintervjuas för att kunna identifiera deras behov och problemområden. Därefter ska en användar-/patientresa och känslokurva sättas upp för att identifiera lösningsförslag. Dessa designkoncept/lösningsförslag kommer presenteras i slutet av oktober.