Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

Örebro kommun – Rehabiliterande arbetssätt

Utmaningen är att arbeta medborgarcentrerat och tvärprofessionellt med vård och omsorg (äldreomsorg) och funktionsstöd i Örebro kommun. Ett arbete kring att utveckla styrsystem och nya ekonomiska modeller pågår samt arbete där en grupp från vård och omsorg, funktionsstöd, myndighetsutövning samt privata utförare följer brukares resa genom systemet.

Hittills har såväl överflöd av tjänster som brukaren inte behöver identifierats men också ”mellanrum” där stöd och funktioner saknas. Även ett starkt motstånd mot förändring som finns i omsorgskulturerna har identifierats.

Den förändring som ska genomföras bygger på brukares erfarenheter med mål att förenkla, förnya och förbättra. Örebro arbetar också med brukarråd samt vill utveckla kontinuerligt samarbete med personer som inte är brukare (äldre samt anhöriga).

I nästa fas av Rehabiliterande arbetssätthar ett geografiskt område valts ut. Först ska en baseline tas fram, med så mycket information som går att få fram kring området, socioekonomisk beskrivning, andel brukare i målgrupperna och typ av behov osv. Arbetet med testfasen planeras pågå till 31 december 2020. Därefter planeras projektet att skalas upp och genomföras i hela Örebro kommun.

Målet med projektet är att utveckla ett medborgarvänligt ledarskap och att organisera verksamheterna så att medborgarna i högre utsträckning får inflytande som en part i sitt förlopp och sin process. Medborgarnas förmåga möter ett professionellt arbetssätt där professionella arbetar tillsammans mot gemensamt mål.