Projektet Närmare! har avslutats. Webbplatsen ligger kvar här tills vidare men innehållet uppdateras inte.

Helsingborgs kommun – Digiteam

Helsingborgs kommun vill använda design för att utforska nya lösningar för framtidens sociala arbete, hitta nya vägar att nå värdeskapande lösningar samt väcka engagemang, skapa tillit och uppmuntra ägarskap över gränser, mellan medarbetare och inom team.

Användaren involveras framförallt genom klassiskt tjänstedesignarbete i form av intervjuer, observationer m.m. för att inhämta förståelse för behov och samskapa lösningar kring ett specifikt område. Syftet är att utveckla byggstenarna till en ny upplevelse/klientresa.

Användaren involveras även som testpersoner vars hela ärende hanteras av pilot-teamet. Hela deras resa får ett helt annat upplägg än dagens typiska resa. Syftet är att utvärdera och bygga helhetsupplevelsen. Verksamheten kommer också involveras på olika sätt genom workshops.

Sekundära men oerhört viktiga användare är medarbetarna. Parallellt med klienterna får medarbetare ytterligare förståelse för hur det ser ut idag, vilka kritiska situationer som kan uppkomma och hur vi kan forma framtidens sociala arbete.