Projektet Närmare! vill utmana och skapa nya rymder för hur design kan förstärka och utveckla lösningar i resan mot en ökad personcentrering och en närmare vård och behandling. 

I dag finns många exempel, metodverktyg och guider som bygger på designmetodik, som kan skapa nya sätt att tänka och arbeta, för att skapa värde för användarna av de tjänster som levereras inom vård och behandling. Tjänstedesign, som utgår från användarperspektivet, är både ett kraftfullt verktyg, men också ett förhållningssätt. Genom tjänstedesign kan vi förstå användarnas verkliga behov och fokusera på att lösa rätt problem. 

I projektet Närmare! vill vi byggare vidare på de metoder och guider som finns men också skapa helt nya omfång, möjligheter, exempel och insikter om hur design kan bidra till att visualisera helt nya, alternativa framtida lösningar. 

Vill du läsa mer om vård och design? (Extern länk till experiolab.se)

Vill du läsa mer om designdriven innovation i offentliga sektorn? (Extern länk till innovationsguiden.se)