Projektet Närmare! vill utmana och skapa nya rymder för hur design kan förstärka och utveckla lösningar i resan mot en ökad personcentrering och en närmare vård och behandling. 

I dag finns många exempel, metodverktyg och guider som bygger på designmetodik, som kan skapa nya sätt att tänka och arbeta, för att skapa värde för användarna av de tjänster som levereras inom vård och behandling. Tjänstedesign, som utgår från användarperspektivet, är både ett kraftfullt verktyg, men också ett förhållningssätt. Genom tjänstedesign kan vi förstå användarnas verkliga behov och fokusera på att lösa rätt problem. 

I projektet Närmare! vill vi byggare vidare på de metoder och guider som finns men också skapa helt nya omfång, möjligheter, exempel och insikter om hur design kan bidra till att visualisera helt nya, alternativa framtida lösningar. 

Vill du läsa mer om vård och design? (Extern länk till experiolab.se)

Vill du läsa mer om designdriven innovation i offentliga sektorn? (Extern länk till innovationsguiden.se)

Under projektets gång publiceras uppdateringar om arbetet här.

Kunskapsdelningsdag – Rocky Road

Den 9 oktober träffades representanter från piloterna, hela designteamet och delar av arbetsgruppen för projektet Närmare! för en kunskapsdelningsdag. Fokus för dagen var att lära av varandra, dela erfarenheter om hur vi får saker att ske och vad vi har stött på för hinder så här långt i projektet.

Formatet som användes var intervjuer med piloterna, under benämningen Rocky Road. Britt-Marie Ahrnell från arbetsgruppen intervjuade en person per pilot och en från designteamet åt gången. Grupperna fick sen reflektera i sina respektive piloter och ge råd till den pilot som var i fokus för intervjun.

Några lärdomar från dagen

  • Förankra tid för de som är med.
  • Ledarskapet behöver vara nytt men belönas idag på gammalt sätt. Det krävs ett perspektivskifte även för ledarskapet.
  • Fira de små förflyttningarna, ”Vi förändrar kanske inte hela världen, men vi förändrar vår värld just nu”
  • Parallella resor, användare och handläggare.
  • Hitta vårt varför, ett varför kan skapa engagemang.

Frågeställningar som lyfts i piloterna så här långt

”att få med alla på banan är svårt, det gäller att få en mindre grupp att bli bärare av det här arbetssättet och som kan gå djupare i metoden och bära det vidare”

”hur kan vi få teamet, mellanchefer och management att känna visionen – hur kan de vara med och skapa visionen bortom text på papper”

”Vi vill stärka underlaget till ledningsgruppen för att de ska kunna relatera till materialet, se delar och helhet, kunna ta beslut baserat på underlaget, känna ägandeskap, interagera med det och samlas kring det från flera verksamheter”

Uppstartskonferens

Tillsammans för en Närmare vård och behandling
Den 20 maj arrangerade vi en uppstartskonferens med information om projektet Närmare!, föredrag och workshops. Bland deltagarna fanns framförallt representanter från potentiella pilotprojekt samt designers som ska kunna stödja piloterna i sitt arbete.

Hanna Lundstedts presentation ”Närmare – Ett nationellt behovsdrivet designprojekt” kan du se här.

Kajsa Westlings presentation ”Närmare – Från mottagare till medskapare” kan du se här.
Här kan du ladda ner Vårdanalys rapport ”Från mottagare till medskapare