Projektet Närmare! vill utmana och skapa nya rymder för hur design kan förstärka och utveckla lösningar i resan mot en ökad personcentrering och en närmare vård och behandling. 

I dag finns många exempel, metodverktyg och guider som bygger på designmetodik, som kan skapa nya sätt att tänka och arbeta, för att skapa värde för användarna av de tjänster som levereras inom vård och behandling. Tjänstedesign, som utgår från användarperspektivet, är både ett kraftfullt verktyg, men också ett förhållningssätt. Genom tjänstedesign kan vi förstå användarnas verkliga behov och fokusera på att lösa rätt problem. 

I projektet Närmare! vill vi byggare vidare på de metoder och guider som finns men också skapa helt nya omfång, möjligheter, exempel och insikter om hur design kan bidra till att visualisera helt nya, alternativa framtida lösningar. 

Vill du läsa mer om vård och design? (Extern länk till experiolab.se)

Vill du läsa mer om designdriven innovation i offentliga sektorn? (Extern länk till innovationsguiden.se)

Under projektets gång publiceras uppdateringar om arbetet här.

Att sätta samman ett designdreamteam

I Projektet Närmare! bedrivs sex pilotprojekt runt om i Sverige av sex designers från sex olika företag. Experio Lab är vana att jobba utforskande och experimenterande – och inte sällan utmanas det sätt som vård och omsorg fungerar på idag. Projektet Närmare! är inget undantag. Att sätta samman ett designteam från konkurrerande företag har inte gjorts förut men erfarenheterna är hittills...

läs mer

Kunskapsdelningsdag – Rocky Road

Den 9 oktober träffades representanter från piloterna, hela designteamet och delar av arbetsgruppen för projektet Närmare! för en kunskapsdelningsdag. Fokus för dagen var att lära av varandra, dela erfarenheter om hur vi får saker att ske och vad vi har stött på för hinder så här långt i projektet. Formatet som användes var intervjuer med piloterna, under benämningen Rocky Road. Britt-Marie...

läs mer

Uppstartskonferens

Tillsammans för en Närmare vård och behandling Den 20 maj arrangerade vi en uppstartskonferens med information om projektet Närmare!, föredrag och workshops. Bland deltagarna fanns framförallt representanter från potentiella pilotprojekt samt designers som ska kunna stödja piloterna i sitt arbete. Hanna Lundstedts presentation "Närmare - Ett nationellt behovsdrivet designprojekt" kan du se här....

läs mer